Voor meer weerbare en wendbare regio’s

In de coronacrisis zijn in korte tijd veel interventies gepleegd om de impact voor regio’s en gemeenten te beperken. Wij hebben deze interventies verzameld, gestructureerd en  geïnterpreteerd.

 

Hier kun je de interventies doorzoeken en inzicht krijgen in de effecten die deze interventies hebben gehad.

Doorzoek de interventies

Een initiatief van

De rol van de overheid in het ecosysteem is belangrijk: zij kan met beleidsinterventies het ecosysteem versterken of verzwakken. Door te denken in ecosystemen voor ondernemerschap hebben beleidsmakers dus handvatten voor beleid.

Interventies

We bieden een overzicht van de verschillende beleidsinterventies. Deze zijn te filteren op o.a. het effect op het ecosysteem, de doelgroep, de regio en impact op brede welvaart.

Bekijk deze interventies

Inzichten

We hebben een analyse gedaan op de interventies waaruit we conclusies kunnen trekken. zo zien we dat de meeste interventies zijn opgezet voor een meerjarige looptijd. De meeste interventies hebben een middelhoge complexiteit en de doelgroep zijn voornamelijk de ondernemers en werknemers.

Bekijk hier de inzichten

Nieuwe interventies

Deze website is naast een inventarisatie van voorgaande interventies ook een levende database. nieuwe interventies die inspelen op actuele crises (zoals de energiecrisis) worden ook opgenomen in het overzicht. Heeft uw regio een beleidsinterventie die in het overzicht moet worden opgenomen? lever hier de informatie aan.

Lever interventies aan

Veelgestelde vragen

Wat kan ik op deze website vinden?
Op de website “Interventies voor Weerbaarheid” is het mogelijk om door een groot overzicht van beleidsinterventies te bladeren. De interventies zijn een mix van korte termijn activiteiten om de acute gevolgen van de coronacrisis tegen te gaan tot lange termijn investeren om de weerbaarheid en wendbaarheid van regio’s en steden te vergroten. We hebben de interventies gecategoriseerd op de invloed op bepaalde ecosysteemelementen, brede welvaart indicatoren, doelgroepen, etc. We hopen dat deze catalogus inspireert om interventies te ontwerpen voor andere regio’s, steden en doelgroepen om weerbaarder en wendbaarder te worden. We vullen de catalogus aan met nieuwe interventies, zoals de interventies die zijn ingezet ten tijde van de energiecrisis. Ook monitoren we de resultaten van de interventies. Aangevuld met algemene trends die we waarnemen in de opzet van de interventies. In een later stadium bieden we ook een dashboard aan met actuele economische cijfers.
Wat is de Entrepreneurial Ecosystem Index?
Binnen de Entrepreneurial Ecosystem benadering wordt de economie gezien als een dynamisch netwerk van actoren en factoren. Hierbij wordt ondernemerschap gezien als het proces waarbij individuen kansen identificeren en realiseren om nieuwe waarde te genereren. Het ‘ecosysteem’ is een concept dat de onderlinge afhankelijkheid van de actoren benadrukt. DE EE-index biedt inzicht in 10 elementen en die geven een score per COROP-regio, waardoor een vergelijking gemaakt kan worden tussen regionale ecosystemen.
Wat is EVER?
Economische Veerkracht van Regio’s. Dat is de betekenis van EVER. In dit onderzoeksproject bundelen Universiteit Utrecht, Birch en Tilburg University, met medewerking van Platform Talent voor Techniek, de krachten. We onderzoeken de economische en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis, die in elke Nederlandse regio weer anders uitpakken. Hoe weerbaar en wendbaar zijn de Nederlandse regio’s en steden? Kunnen ze een nieuwe (andere) crisis aan? Ruim veertig organisaties leveren hun bijdrage: regio’s, steden, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en sectoren.