Disclaimer

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site. Wij doen er alles aan om de website actueel en juist te houden. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd veroudert of niet meer correct is.

Gebruikmaking van de geboden informatie is voor eigen rekening en risico van de gebruik. Al uw informatie behandelen wij vertrouwelijk. Persoons- en adresgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Door de viewer te bezoeken en/of de op of via deze viewer aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Intellectuele eigendomsrechten
De initiatiefnemers van www.wendbareregio.nl behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van zijn website(s) en de via zijn website(s) te leveren producten. U mag teksten zonder kosten overnemen, maar niet veranderen. Bronvermelding is verplicht. Als dit is aangegeven, geldt dit ook voor de foto’s.

 

Aansprakelijkheid
Initiatiefnemers van de website www.wendbareregio.nl sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met de toegang tot en het gebruik van de viewers, of met de tijdelijke onmogelijkheid de viewers te kunnen raadplegen. Wendbare Regio is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de viewers is verkregen. Wendbare Regio aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites, in relatie tot de viewers.

 

Onvolledigheden en/of fouten
Mocht u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs wanneer u deze meldt via het contactformulier. Laat het eerst ons weten voordat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt.