Achtergrond

Economische VEerkracht van Regio's (EVER)

De economische veerkracht van regio’s (EVER) uit zich in weerbaarheid en wendbaarheid. Onder weerbaarheid verstaan wij de mate waarin regio’s worden getroffen door een externe schok en kunnen herstellen. Onder wendbaarheid verstaan we de mate waarin regio’s in staat zijn om te herstellen van een externe schok op vernieuwende wijze. Dit betreft ook de mate waarin transities in gang worden gezet om zelfs beter uit de crisis komen. Als we deze variatie zichtbaar kunnen maken in de veelheid aan interventies en effecten, en de achterliggende oorzaken, heeft dat waarde voor sectorale, regionale en landelijke beleidsmakers.

EVER is een breed programma waar onderzoekers van Universiteit Utrecht, Birch Consultants en Tilburg University de krachten bundelen. Samen onderzoeken ze de gevolgen van de coronacrisis op regionale economieën. Dat doen ze vanuit de ecosysteem gedachte.

Het ecosysteem voor beleidsmakers

De rol van de overheid in het ecosysteem is belangrijk: zij kan met beleidsinterventies het ecosysteem versterken of verzwakken. Door te denken in ecosystemen voor ondernemerschap hebben beleidsmakers dus handvatten voor beleid.

Het onderzoeksteam

Prof. dr. Erik Stam

Hoofd Utrecht University School of Economics

Prof. dr. Jan Peter van den Toren

Professor of Practice ‘Entrepreneurship in Ecosystems, Managing Partner Birch

Saskia Vogelaar

Consultant Birch

Tom Hendricksen, MSc

Onderzoeker Birch

Bas van der Starre, MSc

Onderzoeker Birch

Jeroen Stellmacher, MA

Onderzoeker Birch

Elmar Cloosterman, MSc

Onderzoeker Birch

Dr. Mathieu Steijn, MSc

Onderzoeker UU Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Jeroen de Vos, MA

Media-analist Utrecht University School of Economics

Baharak Ibrahimy, MSc

Onderzoeker UU Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Jasper van Dijk, MSc

Onderzoeker UU Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Thomas Boekhoud, MSc

Senior projectleider Platform Talent voor Technologie

Prof. dr. Martijn

Groenleer

Prof. dr. Ton Wilthagen

Hoogleraar Institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt, Tilburg University

Veelgestelde vragen

Wat is de Entrepreneurial Ecosystem Index?
Binnen de Entrepreneurial Ecosystem benadering wordt de economie gezien als een dynamisch netwerk van actoren en factoren. Hierbij wordt ondernemerschap gezien als het proces waarbij individuen kansen identificeren en realiseren om nieuwe waarde te genereren. Het ‘ecosysteem’ is een concept dat de onderlinge afhankelijkheid van de actoren benadrukt. DE EE-index biedt inzicht in 10 elementen en die geven een score per COROP-regio, waardoor een vergelijking gemaakt kan worden tussen regionale ecosystemen.
Wat is EVER?
Economische Veerkracht van Regio’s. Dat is de betekenis van EVER. In dit onderzoeksproject bundelen Universiteit Utrecht, Birch en Tilburg University, met medewerking van Platform Talent voor Techniek, de krachten. We onderzoeken de economische en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis, die in elke Nederlandse regio weer anders uitpakken. Hoe weerbaar en wendbaar zijn de Nederlandse regio’s en steden? Kunnen ze een nieuwe (andere) crisis aan? Ruim veertig organisaties leveren hun bijdrage: regio’s, steden, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en sectoren.
Wat kan ik op deze website vinden?
Op de website “Interventies voor Weerbaarheid” is het mogelijk om door een groot overzicht van beleidsinterventies te bladeren. De interventies zijn een mix van korte termijn activiteiten om de acute gevolgen van de coronacrisis tegen te gaan tot lange termijn investeren om de weerbaarheid en wendbaarheid van regio’s en steden te vergroten. We hebben de interventies gecategoriseerd op de invloed op bepaalde ecosysteemelementen, brede welvaart indicatoren, doelgroepen, etc. We hopen dat deze catalogus inspireert om interventies te ontwerpen voor andere regio’s, steden en doelgroepen om weerbaarder en wendbaarder te worden. We vullen de catalogus aan met nieuwe interventies, zoals de interventies die zijn ingezet ten tijde van de energiecrisis. Ook monitoren we de resultaten van de interventies. Aangevuld met algemene trends die we waarnemen in de opzet van de interventies. In een later stadium bieden we ook een dashboard aan met actuele economische cijfers.