Inzichten

Interventies

Inzichten uit interventie catalogus

  • Transitieopgaven zijn prominent aanwezig in de interventies
  • Veel gedacht in ecosystemen en ketens: versterken van samenwerkingen is belangrijk onderdeel binnen interventies
  • Focus op investeren in reeds aanwezige sterke sectoren, maar ook mkb met liquiditeitsproblemen en cultuursector.
Lees meer

Onderzoeksresultaten

Publicaties EVER

  • Resultaten van het EVER-programma.
  • Lees hier de gepubliceerde onderzoeken en onderzoeksresultaten
Lees meer