10 stappenplan

Het IPO zet op een breed vlak in, mede door te investeren in de ROMs, het evalueren van provinciale investeringsfondsen en het bijdragen aan het MKB-actieplan. Verder worden investeringen voorgesteld in data en energie infrastructuren en arbeidsmarktagenda’s.

Interventie

Meer weten?

Klik hier