Aanjagen van vernieuwing in duurzame groeisectoren

Door te investeren in duurzame groeimarkten, het nauw laten samenwerken van stakeholders en inventariseren van behoeften heeft deze interventie effect op financiering, vraag, ondernemerscultuur en netwerken.

Interventie

Meer weten?

Klik hier