Arbeidsmarkt en onderwijs

Interventie richt zich op het stimuleren van leven lang ontwikkelen en het aantrekken en behouden van talent. Daarbij is speciale aandacht voor jeugdwerkelozen en arbeidsmigranten arbeidsplaatsen bieden in kwetsbare sectoren. Hierdoor heeft de interventie effect op vraag, talent en kennis.

Interventie

Meer weten?

Klik hier