Economische transities (Spoor 3)

De inzet op economische transities stimuleert de innovatieve elementen van het ecosysteem (leiderschap). De programma’s zijn financiële bijdragen die investeren in digitale infrastructuur en innovatiesystemen. Hierdoor versterkt de mogelijkheid voor leidende organisaties om op te staan.

Interventie

Meer weten?

Klik hier