Energie-infrastructuur + duurzame energiebronnen en grondstoffen

Het verduurzamen van de haven versterkt de infrastructuur. De investeringen stimuleren het element financiering. De inzet op vernieuwing van het havenindustrieel complex in Rotterdam stimuleert het leiderschap en de netwerken alsmede kennis door middel van innovatie. Het betrekken van een breed scala partners versterkt de netwerken.

Interventie

Meer weten?

Klik hier