GROS: het verzilveren van grensoverschrijdende kansen

Brede samenwerking in- en buiten de regio, in Europees Verband. Er liggen veel kansen in de samenwerking met België en Duitsland. Zowel op onderwijs (talent, netwerken), als in innovatieve projecten (netwerken, leiderschap, kennis). Samen werken aan een sterke infrastructuur en financieringsmogelijkheden via de EU versterken de regionale bereikbaarheid, zoals de OV verbinding naar Aken. Het makkelijker maken van werken en zaken doen over de grens versterkt de ondernemerschapscultuur en vergroot de vraag.

Interventie