Het verzilveren van economische kansen op de grote werklocaties

Het inzetten op de versterking van werklocaties draagt bij aan de lokale infrastructuur en ondernemerscultuur. Meer ruimte voor bedrijven betekent kansen voor het aantrekken of oprichten van nieuwe bedrijven. De inzet op de aanwezige campuslocaties versterkt de kennisintensieve bedrijven die actief met innovatie bezig zijn. Dit versterkt het leiderschap, de netwerken en de kennispositie.

Interventie