Impuls vitale en gezonde (binnen)steden

Het investeren van de Brabantse overheden in de acute transformatieprojecten creëert vraag, de projecten versterken de Brabantse Infrastructuur.

Interventie

Meer weten?

Klik hier