Kwetsbare inwoners sociaal en vitaal

Investeringen in nieuwe woonconcepten versterkt het vraagelement en de lokale infrastructuur. Het stimuleren van bewonersinitiatieven en het betrekken van bewoners versterkt de lokale netwerken. De gemeente zet ook hun dienstverlening door waarbij het element diensten wordt gestimuleerd.

Interventie


Connectie

Meer weten?

Klik hier