Ondernemers

Deze interventie zet onder andere in op een betere interbestuurlijke samenwerking en het opzetten van een energiefonds. Dat versterkt de infrastructuur, formele instituties, leiderschap en ondernemerscultuur.

Interventie

Meer weten?

Klik hier