Onderwijs-Arbeidsmarkt, motor voor het doorbreken van achterstanden

Door het versterken van onderwijs, meertalig onderwijs en het investeren in arbeidsparticipatie versterkt het element van talent. Het ontwikkelen van grensoverschrijdende competenties en samenwerkingen versterkt de netwerken. Het inzetten op kenniswerkers versterkt zowel talent als kennis, waarbij er een focus is op de sterke clusters in Parkstad (zoals MedTech, digitalisering, zorg en Smart Services).

Interventie