Onderwijs en perspectief voor jeugd

Versterking van onderwijs, extra ondersteuning bij leerachterstanden en het aanbieden van faciliteiten en (digitale) middelen voor hulpbehoevenden stimuleert het talent en de onderwijsinfrastructuur. De digitalisering van het onderwijs en de ondersteuning van de leerkrachten versterkt de kennis van lesgeven in een digitale omgeving.

Interventie

Meer weten?

Klik hier