Roadmap Innovatie

Deze interventie zet in op het subsidiëren van activiteiten die leiden tot vernieuwing in producten, processen en toepassingen en het probeert open kennisuitwisseling te stimuleren. Dat heeft invloed op de elementen kennis, ondernemerscultuur, netwerken en financiering.

Interventie

Meer weten?

Klik hier