Verduurzaming – verstedelijking

Deze interventie stelt voor om door te pakken op het verduurzamen, o.a. door beter in te spelen op de vertraagde verstedelijking. Deze interventie heeft voornamelijk effect op financiering, mede omdat wordt gekeken naar economische hulppakketten en financieringsstromen ten behoeve van verduurzaming/verstedelijking. Het inzetten op verstedelijking versterkt lokale infrastructuur.

Interventie

Meer weten?

Klik hier