Versnellen Realisatie BrabantRing

Het versnellen van de Brabantring heeft impact op de digitale infrastructuur van Brabant. Het bijeenbrengen van een digitale marktplaats voor (digitale) diensten stimuleert kennisontwikkeling, brengt klanten en bedrijven bij elkaar (vraag) en is een nieuwe prikkel voor de beroepsbevolking om digitale vaardigheden in te zetten. Door middel van provinciale financiering is er impact op het financieringselement.

Interventie

Meer weten?

Klik hier