Versnelling digitalisering

Deze interventie zet meerdere initiatieven op ter bevordering van de digitaliseringen binnen het mkb wat effect heeft op de elementen kennis, ondernemerscultuur en talent.

Interventie