Versterken van de economische veerkracht

Het ondersteunen van het MKB en herontwikkeling van een duurzame bezoekerseconomie steunt (nieuwe) ondernemers zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. Doorzetten van dienstverlening aan het MKB stimuleert het element diensten.

Interventie

Meer weten?

Klik hier